Curriculum Vitae

Osobní údaje

Mgr. Markéta Závěrková

Motto: „Odvážit se, změnit se, uspět společně“


Pracovní zkušenosti

Od 2/2010 OSVČ, Psychologické poradenství a diagnostika, Horská 3, Děčín 2
Psychologické poradenství, psychoterapie, supervize – psychoterapeut
Psychoterapie individuální, párová, párová rodinná, práce se skupinou, supervize jednotlivců, institucí, vzdělávání, lektorská činnost, 8 let psychoterapeutické praxe

2011 Založení Kliniky psychoterapie Praha-Děčín při ISZ-MC Praha,  pro zvyšování praxe studentů, metodického rozvoje systemické psychoterapie a přiblížení dostupnosti terapie klientům

Od 2010 Lektorování akreditovaných kurzů MPSV o komunikaci a supervizi

Supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních – 2010 FN Bulovka, Praha Centrum bolesti, 2011 Onkologické oddělení, Praha 4, 2010, 2012 Domov pro seniory Kadaň, 2011, 2012 Domov pro seniory a ÚSP Krásná Lípa, 2010, 2011, 2012 Domov pro seniory Šluknov (6setkání ročně)

Od 3/2009 ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2 Přímý asociovaný člen institutu v sekci klinika, psychoterapie, supervize, lektorská činnost – junior lektor v programech Párová a rodinná terapie, cestou systemické terapie, ředitelka týmu  sekce klinika, vedení týmu, určování vizí a strategií, kontrola jejich naplňování

Od 1/2009 Ambulance psychoterapie. Labská 17, Děčín 1, Psychoterapeut, psychologické poradenství

Od 9/2008 Mateřské centrum Rákosníček, U plovárny, Děčín 1, Individuální a rodinné poradenství, lektorská činnost, vzdělávání, semináře, práce na projektech MPSV – Zdravé rodičovství

4.10. – 31.1. 2006 VÚDM Děčín, etoped, vedoucí psychologicko-etopedického úseku

1.9. 1998-  31.7. 2000 VÚDM, Děčín, sociální pracovnice, vychovatelka, Středisko výchovné péče, Slovanská 22, Děčín 4, vychovatelka


Vzdělání a další specializace, rekvalifikace

1994-1998 JU- Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
Státní zkouška z klinických a preklinických oborů, speciální pedagogiky a sociální práce
Diplomová práce: Dítě jako oběť sexuálního zneužívání, ročníková práce: Psychická deprivace

1993-1994 Vyšší zdravotnická škola, Praha 5, obor Porodní asistentka, 1 ročník
1989-1993 Střední zdravotnická škola, Děčín, obor dětská sestra

2012 Den rodinné terapie, Rodinná terapie a psychosomatika, V. Chvála, L. Trapková
2012 Seminář Jeruzalem Narrative Institute, 2. Setkání Mezinárodní Narativní Akademie, Chana Rachel Frumin, Gidón Mordechaj Friedmen
2012 Psychotrauma, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP,
2011 „Systémy předpokladů a systémy praxe“, III. Mezinárodní systém. konference, SOFT a Česká systemická společnost
2010 „Nové poznatky v léčbě ADHD III.“ Academia medica Pragensia, doc. MUDr. Ivo Paclt, odborný garant
2010 „Současný stav systemické terapie“, Kurt Ludewig, ISZ-MC
2009 „Umění dotazovaní v narativní terapii“ Jill Freedman, ISZ-MC
2005 „Collaborative Postmodern Approach to Therapy“, Harlene Anderson, SOFT
1999-2005 Psychoterapeutický výcvik  - systemický,  750hodin., ISZ Praha


Další schopnosti dosažené během studia či praxe

1999 Obchodní a prodejní dovednosti,  Mercury Iternational, Praha, 16hod.
1997 Psychoanalýza –100hodin, při VŠ


Účast na projektech:

2010,201, 2012 Projekt  - Zdravé rodičovství,  MC Rákosníček Děčín, dotován MPSV, vzdělávací kurzy, rodinná poradna, otevřené semináře

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Prožili jste trauma
   
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby